I mer än 100 år har Hudikborna kallat sin stad Glada Hudik.
Under 1800-talets första hälft gjorde Hudiksvalls Borgerskap
sig känd för att leva ett glatt och fritt sällskapsliv, och visade en väldigt stor gästfrihet. I slutet av 1800-talet försökte Träpatronerna att leva upp till detta glada levende. Öl och Punschförsäljningen var då stor i Glada Hudik på den tiden.


Hudiksvallskommun

Hudiksvall, kommun i östra Hälsingland
(Gävleborgs län).
2 496 km2. 36 927inv. Centralort är Hudiksvall.

Landskap: Hälsingland
Län: Gävleborgs län
Kommun: Hudiksvalls Kommun
Församling: Rogsta, Hudiksvall-Idenor, och Hälsingtuna församling


foto: Roger M Persson

 

Fakta
Hudiksvall, stad i östra Hälsingland vid Bottenhavet, centralort i Hudiksvalls kommun.15 400 inv. Staden är en viktig exporthamn för trävaror och massa och har en modern oljehamn. Där finns bl.a. sågverk, trävaruindustri, verkstäder och konservfabriker. Hudiksvall fick stadsprivilegier 1582 och är uppfört efter en regelbunden stadsplan, utarbetad av Tessin d.ä. Staden brändes
ner helt av ryssarna 1721. Trots att den eldhärjats flera gånger senare finns en välbevarad trähusbebyggelse i den s.k. fiskarstaden från 1790-talet kring hamnen, liksom magasinen vid Sundskanalen (Strömmingssundet) från mitten av 1800-talet. Den äldsta byggnaden är 1600-talskyrkan, ombyggd under
1700-talet efter en brand 1691. Vid Storgatan ligger Brunska gården
(Hantverksgården) i empire. Rådhusparken är smyckad med statyer av Eric Grate, Stig Blomberg och Ivar Johnsson. I Hudiksvall finns Hälsinglands museum och en teater, uppförd 1881. Stadens utveckling sköt fart genom trävaruhanteringens uppsving efter 1800-talets mitt.


Hudiksvall Sekelskiftet 1900
1900 var Hudiksvall en liten anspråkslös trästad med mindre
än 5000 innevånare. 1880 och framåt började förändringen
av staden. Hyreshus och affärsbyggnader började torna upp
i den lilla staden. Men fortfarande vid sekelskiftet hade Hudiksvall
kvar sin trästadsidyll med trädgårdar och häststallar mitt i stan.


1
Hamngatan med sin allé

 

3
Sparbanken, sekelskiftet


2
Wallströmska Handelshuset, tv.

 

Wallströmska handelshuset vid kanalen "sanerades bort"
för att Sundsvalls Banken skulle få sitt bankhus i hjärtat av staden, och även några av stans vackraste gårdar blev offer för de nya tiderna. Bergsta gården revs för att lämna plats åt Sparbankshuset.

 

Hur Hudenswald blev Hudiksvall

Del 1
Hudiksvall är Sveriges äldsta stad norr om Gävle. Grundades som bekant av Johan III år 1582. Gustav Vasas söner hade stora planer med denna utpost i norr.
Den gamla hamnen vid byarna Hudik och Vallen i Tuna socken, där staden anlades och efter vilken den fick sitt namn, hade säkerligen mycket tidigt blivit en betydande marknadsplats. Den djupa havsvik som som skjuter in i Hudiksvalls skärgård möjliggjorde även för de största av dåtidens fartyg.  Fem kilometer in i landet vid Högssocken ligger den gamla kungsgården, medelpunkten i den största och rikaste *tredingen efter Bottenhavets kust.
( *ett mycket gammalt ord. Territoriell indelningsenhet som var en tredjedel av ett större, avgränsat område. )
År 1446 gav konung Kristoffer sitt medgivande att folket fick segla fritt och obehindrat inrikes för att köpa och införa matvaror i Helssingeland. Såsom råg, korn, salt, watmal, lärft ( vita bommull och linnetyger ), skoo och korperkar.  De fick också tillåtelse att köpslå med seglaster som seglade in i trakterna.

Stadens privilegiebrev och dess första borgare.
Inflyttningen i den nya staden Hudenswald skedde ganska allmänt. I ett brev från landsskrivaren 1588 till konungen, stod det att antalet innevånare var strax över 100. Men ingenting var för givet att alla bosatt sig i just staden. Många av köpmännen var vana vid mycket mark och stora områden med sina jordbruk.  Så många bodde kvar vid sina hemman med sin boskap och betesmark. Trots att de var skrivna som borgare.
Av de två byarna som donerats till staden låg Hudik i norr om Hornån som från Tunasjön rinner ner i Hudviken, eller som den kallades år 1932, Lilla fjärden. Vallen som den andra byn hette låg söder om nämda å.

Roger M Persson

forts följer. 

till toppen av sidan 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam 1

Reklam 12

Reklam 19

Reklam 20

Reklam 21

Reklam 22

Reklam 23

Reklam 24

Reklam 25

Reklam 2

Reklam 3

Reklam 4

Reklam 5

Reklam 6

Reklam 7

Reklam 8

Reklam 9

Reklam 10

Reklam 11

Reklam 13

Reklam 14

Reklam 15

Reklam 16

Reklam 17

Reklam 18