Forsa Kyrka

FORSA KYRKA


(Scrolla neråt för bilder)

Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1840 till 1845 och ersatte då en medeltidskyrka på samma plats. Norra och östra väggarna samt sakristian är bevarade från den gamla kyrkan. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med utbyggd sakristia i norr samt kyrktorn i väster med lanternin. Kyrkorummet är stort och rymligt och täcks av ett tunnvalv. Något markerat kor finns inte, utan kyrkans östra del fungerar som kor.

Källa: Svenska Kyrkan
Foto: Roger M PerssonEn träskulptur av S:t Olov är daterad till 1200-talets andra hälft.
Kyrkan har två stora altarskåp och ett tiotal helgonskåp och träskulpturer. De flesta härstammar från tiden omkring år 1500.
Predikstol är från mitten av 1800-talet.
Vid en omfattande restaurering 1936 tillkom ett nytt altare och en stor altartavla målad av Tor Hörlin.
Dopfunt av kalksten med tillhörande dopskål av silver tillkom 1938.